Upadłość konsumencka

Odrębne postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej, stanowi środek pozwalający na zredukowanie, a często całkowite umorzenie zobowiązań. Liberalizowanie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej powoduje rosnące zainteresowanie tą instytucją, która pozwala na oddłużenie osób fizycznych, których długi często pochodzą z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym także w kontaktach z syndykiem
  • reprezentowanie dłużnika na rozprawie
  • kontrolę prawidłowości prowadzenia postępowania upadłościowego
  • formułowanie stanowiska upadłego w zakresie planu spłaty wierzycieli, a jeżeli istnieją ku temu podstawy – formułowanie i popieranie wniosku o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia spłaty wierzycieli