Prawo spadkowe

Dziedziczyć można na podstawie testamentu albo mocą ustawy – pomagamy autorom testamentów w procedurach spełnienia ich ostatniej woli i spadkobiercom w uzyskaniu zapisów testamentu i uniknięciu długów spadkowych

Wieloletnie doświadczenie związane z obsługą klientów z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego pozwala na zaoferowanie praktycznych rozwiązań indywidualnie dostosowanych do potrzeb naszych klientów, nie tylko po stronie spadkobiercy, ale również po stronie spadkodawców, którzy zamierzają w skuteczny sposób zadysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Kompleksowo zajmujemy się zagadnieniami związanymi z zasadami dziedziczenia, rozliczania darowizn przekazanych za życia przez spadkodawcę, uprawnień do zachowku, a także kwestionowania ważności lub podziału majątku spadkowego.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

 • pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej
 • opiniowanie w zakresie dotyczącym korzystnego przekazania majątku spadkobiercom
 • pomoc prawną w sprawach kwestionowania ważności testamentu
 • opiniowanie w zakresie dotyczącym przyjęcia spadku, w tym odpowiedzialności za długi spadkowe
 • pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku, wydziedziczenie oraz uznanie spadkobiercy za niegodnego, w szczególności przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych i przedprocesowych
 • pomoc w sporządzeniu testamentu
 • przygotowanie wniosku o podział majątku, odpowiedzi na pozew, pism procesowych i reprezentowanie w postępowaniu sądowym, w tym opiniowanie i wnioskowanie o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczanie nakładów dokonanych na majątek wspólny i osobisty małżonków
 • przygotowanie i negocjowanie ugód pozasądowych i sądowych
 • wnoszenie środków zaskarżenia – zażalenia, apelacji, skargi kasacyjnej
 • pomoc w sporządzeniu umowy o zrzeczenie się dziedziczenia i uchylenia się od niej
 • pomoc prawną w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń od spadkobiercy, który odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, a także reprezentację po stronie spadkobiercy