Odszkodowania komunikacyjne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących zdarzeń, wypadków komunikacyjnych (szkód majątkowych i niemajątkowych, szkód na osobie i na mieniu).

Poszkodowanym – kierowcy, pasażerowi, pieszemu, rowerzyście, najbliższym członkom rodziny zmarłego – przysługują takie roszczenia, jak: odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, pokrycie kosztów leczenia lub przygotowania do innego zawodu, renta, ustalenia odpowiedzialności na przyszłość za skutki zdarzenia.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej
  • analizę prawną zdarzenia
  • zgłoszenie zdarzenia do jednostki odpowiedzialnej, ubezpieczyciela i reprezentację klienta na etapie przedprocesowym
  • udział w negocjacjach
  • sporządzenie pozwu, pism procesowych i pozaprocesowych (w tym w szczególności wezwania do zapłaty, odwołania od decyzji ubezpieczycieli) i reprezentację klienta na tym etapie postępowania
  • wnoszenie środków zaskarżenia – apelacji, skargi kasacyjnej
  • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentację klienta w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
  • obronę w postępowaniu karnym po stronie jednostki odpowiedzialnej za zdarzenie
  • reprezentację w postępowaniu cywilnym po stronie jednostki odpowiedzialnej za zdarzenie, w tym przede wszystkim sporządzenie odpowiedzi na pozew, przygotowanie pism procesowych