Podział majątku

Podziału majątku można dokonać przed rozwodem, w czasie rozwodu, jak również po orzeczeniu rozwodu. Powyższe rozwiązanie dotyczy również separacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na datę ustalenia rozdzielności majątkowej między małżonkami, ponieważ jest ona dla sądu rodzinnego wyznacznikiem terminu badania stanu i składu majątku. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie analizy i przygotowania wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, z datą faktycznej separacji.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej
  • przygotowanie wniosku o podział majątku, odpowiedzi na pozew, pism procesowych i reprezentowanie w postępowaniu sądowym, w tym opiniowanie i wnioskowanie o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczanie nakładów dokonanych na majątek wspólny i osobisty małżonków
  • przygotowanie i negocjowanie ugód pozasądowych i sądowych
  • wnoszenie środków zaskarżenia – zażalenia, apelacji, skargi kasacyjnej
  • analizę i przygotowanie wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, z datą faktycznej separacji, reprezentowanie w postępowaniu sądowym