Rozwody

Niewątpliwie sprawy z zakresu prawa rodzinnego są najtrudniejsze pod względem emocjonalnym dla stron tego postępowania i dlatego tak ważne jest uzyskanie pomocy prawnej na jak najwcześniejszym etapie. Wieloletnie doświadczenie związane z obsługą klientów z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego pozwala na zaoferowanie praktycznych i konkretnych rozwiązań, a dzięki temu zapewnienie usług indywidualnie dostosowanych do potrzeb każdego klienta.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej
  • przygotowanie pozwu o separację, rozwód, odpowiedzi na pozew, pism procesowych i reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • przygotowanie i negocjowanie ugód pozasądowych i sądowych
  • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentację klienta w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
  • obronę w postępowaniu karnym
  • przygotowanie wniosku o eksmisję małżonka lub o zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania