Stawki

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem, na podstawie precyzyjnie określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy. Na wynagrodzenie składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).

Przy ustalaniu honorarium brane są pod uwagę następujące czynniki:
- charakter i rodzaj sprawy,
- nakład pracy i złożoność sprawy,
- miejsce i termin wykonywania usługi.

Stosowane systemy rozliczeń:

Stawka jednorazowa - stosowana w przypadkach zleceń jednorazowych, np. porady prawne, analiza umów, korespondencja przedprocesowa, spory sądowe, procesy inwestycyjne.

Stawka godzinowa – za każdą godzinę pracy poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta (efektywny czas pracy).

Stawka miesięczna (ryczałt) – Kancelarie proponują ją Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi kancelarii w skali miesiąca, proponowana jest odpowiednia stawka miesięczna (w ramach tej stawki Klient może liczyć na pełną dyspozycyjność Kancelarii w zakresie konsultacji telefonicznych oraz określony umową limit godzin efektywnych).

Wynagrodzenie za wynik sprawy – może być jedynie dodatkowym elementem wynagrodzenia, w niektórych sprawach prowadzonych przez Kancelarię tzn. zapłaty, poza uzgodnionym honorarium, dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pomyślnego rezultatu zlecenia.

Szczegółowa wycena świadczonych usług oraz dobór systemu rozliczeń podlega każdorazowo indywidualnym uzgodnieniom.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.


ul. Tęczowa 80/2B,
53-603 Wrocław,
tel/fax 713430925
biuro@kz-prawnicy.pl
Fotografie: Mateusz Palka
mateuszpalka.blogspot.com

Wszelkie prawa zastrzeżone-2017 KZ-Prawnicy